Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Symphony Of Steel - #6 - 2-2-2014

Symphony Of Steel Radio Show is on air -through various radio stations around Greece-, since 1996. To play Metal music through high standards is always the goal. The new season (2014-2015) is now hosted on Mercury Radio. You can listen it live on Sundays 19:00-21:00 (EEST / GMT+3). You can also hear it as a podcast following the mixcloud link bellow.

Produced by: Chris P. 


Symphony Of Steel - #6 - 2-2-2014 - Playlist

Daniele Liverani - Apocalypse.
Alkana - The Tower
Adramelch - Broken History
Icarus Witch - Roses on White Lace
Apollo Ra - Heavens Just Another Way
Angeles Del Infierno - Fuera De La Ley
Armageddon Rev.16:16 - Strange Dreams
Argus - Cast Out All Raging Spirits
Oliver Magnum - Sister Cybele
Mindwarp Chamber – Through Crimson Shores
Cauldron Born - By This Axe I Rule
Ion Vein - The Power of You
Iron Maiden - Twilight Zone
Dark Starr - My Deepest Regrets
Dark Quarterer - Colossus Of Argil
Emerald - Look Up To the Stars
Jacobs Dream - Wisdom
Memory Garden - Warlord
Last Empire - Fall from Grace
Crystal Viper - The Last Axeman
Attaxe - Blood On The Moon
Virgin Steele - Through Blood and Fire

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου