Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Symphony Of Steel - #5 - 19-01-2014

Symphony Of Steel Radio Show is on air -through various radio stations around Greece-, since 1996. To play Metal music through high standards is always the goal. The new season (2014-2015) is now hosted on Mercury Radio. You can listen it live on Sundays 19:00-21:00 (EEST / GMT+3). You can also hear it as a podcast following the mixcloud link bellow.
Produced by: Chris P. 

Symphony Of Steel - #5 - 19-01-2014 - Playlist

Mystery - Time Goes By
Decoy Paris - Secrets Of The Heart
Alcatrazz - Hiroshima Mon Amour
Atsushi Yokozeki Project - Straight to Your Heart
Magic Circle - The Greatest EscapeWhite Shores
Blacklands - A New Dawn
Seer's Tear - A Gathering Of Separate Ways
Taramis - Path to Aquilonia
Sanctuary - The Mirror Black
Wyzard - Future Knights
Twisted Into Form - Instinct Solitaire
Viper - Soldiers of sunrise
Nightshade - Into Knightshade
All Souls' Day - A Breath From The Death
Redeemer - Magician
Old Yron - Old Yron
Zaxas - Images Of Princess
Majesty - Majesty - Oceans of Sorrow
Circles Line - Queen Of Dreams
Armageddon - Human Sundown
Storrmbringer - Sword Of Destiny
Denial Price - Nevermore
Exxplorer - Ride the Storm
Angellic Rage - Lifes Turns

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου